keskiviikko 26. kesäkuuta 2019

Karjalan Viesti 26.6.1943

Karjalan Viesti 76 vuotta sitten eli 26.6.1943:

Karjalan Viesti 26.6.1943, sivu 1

Karjalan Viesti 26.6.1943, sivu 2

Karjalan Viesti 26.6.1943, sivu 3

Karjalan Viesti 26.6.1943, sivu 4


Päivän nosto: Ananias Kekkanokka pyöräilee


tiistai 25. kesäkuuta 2019

Karjalan Viesti 23.6.1943

Karjalan Viesti 23.6.1943:

Karjalan Viesti 23.6.1943, sivu 1

Karjalan Viesti 23.6.1943, sivu 2

Karjalan Viesti 23.6.1943, sivu 3

Karjalan Viesti 23.6.1943, sivu 4


Päivän nosto: Yrjö Koskinen: Ote ylioppilaille Yrjön päivänä v. 1878 pidetystä puheesta


- - - 

Se voi näyttää hyvin arveluttavalta semmoinen kansallinen asema kuin meidän piene nkansan, joka myöhästyneenä on maailman näkymölle tullut ja siten mahtavain, liiankin mahtavain, keskuuteen tungettu. Sen tulevaisuudentoivo voi näyttää hyvin vähäiseltä; kuitenkin, sen voin Teille vakuuttaa, ei tarvitse olla ensinkään hädissään. Ei löydy historiassa minun tietääkseni mitään esimerkkiä, että joku kansa olisi kuollut, joku kansa, joka on tahtonut hengissä pysyä. Kun kansallinen henki pakenee, silloin vasta seuraa kansan kuolema. Elämä riippuu niin muodoin juuri tästä hengestä, tästä oikeasta kansallishengestä. Niin kauan kuin se vireänä pysyy, niin kauan on koko tulevaisuus edessä. Siihen kysymykseen, mikä nyt oikeastaan tämä tulevaisuus saattaa olla, ei kukaan voi antaa mitään suoranaista vastausta. Entisyys ei anna niin tarkkoja vastauksia tulevaisuuteen nähden, että sitä voisi sillä tavoin edeltäpäin kuvata. Mutta se onkin kysymys, jolla ei tarvitse päätänsä vaivata; pääasia on, että me tiedämme, että myöskin Suomen kansalla ennemmin tai myöhemmin on joku virka täytettävänä ihmiskunnan historiassa. Voimme olla vakuutetut, että kun aika ja hetki tulee, jolloin tämä virka on tehtävä, silloin ne sukupolvet, jotka silloin vaikuttavat, ymmärtänevät velvollisuutensa tehdä, jos me nimittäin tällä hetkellä teemme oman velvollisuutemme siinä tilassa, missä nyt ollaan. Sillä vaikeimmissakin oloissa on yksityisille ja kansoille kaikkein viisainta diplomatiaa, kaikkein viisainta politiikkaa tehdä velvollisuutensa, parhaimmalla ymmärryksellä koettaa tutkia, mitä kulloinkin velvollisuutena on, ja silloin täyttää tämä hetkentarve, tämä hetkenvelvollisuus.

Minä en tahdo sovittaa tätä yleistä sääntöä mihinkään erinäiseen tapaukseen, mihinkään erinäiseen kohtaan tahi elämän tilaan, minä sovitan sen ainoastaan yleisesti Teihin. Teillä epäilemättä on aivan selvää, mitä tällä hetkellä Teidän on tehtävä. Te tiedätte aivan hyvin, että samassa määrässä kuin vahvistatte omaa henkistä voimaanne, samassa määrässä Te vahvistatte kansanne voimaa ja samassa määrässä Te vahvistatte kansanne tulevaisuutta, jospa tänä hetkenä kansallinen asemamme olisikin kuinka vähäpätöinen hyvänsä. Me saamme ajatyella, että joka mies meistä tekee ainoastaan valmistustyötä. Se aika tulee, jolloin näiden valmistustöiden perustuksilla voidaan jotakin suurempaa työtä tehdä, mutta millaiseksi tämä vastainen työ tulee, sillä meidän ei tarvitse päätäm, me vaivata. 

- - -

lauantai 22. kesäkuuta 2019

Karjalan Viesti 22.6.1943

Karjalan Viesti 76 vuotta sitten eli 22.6.1943 (ei lehteä 20.–21.6.):

Karjalan Viesti 22.6.1943, sivu 1

Karjalan Viesti 22.6.1943, sivu 2

Karjalan Viesti 22.6.1943, sivu 3

Karjalan Viesti 22.6.1943, sivu 4


Päivän nosto: Jälleen puhdetyökilpailu näyttelyineen


Jatkuvan puhdetyöharrastuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi ja samalla myöskin sotainvaliidien auttamiseksi järjestetään 27.–30.6. 43 välisenä aikana koko Aunuksen kannasta käsittävä toinen puhdetyökilpailu ja -näyttely, johon samalla yhdistetään myyjäiset. Kilpailu järjestetään tällä kertaa kolmessa sarjassa:

1. Tarve-esineet.
2. Koruesineet.
3. Taide-esineet (maalaukset, piirrokset, veostokset ym.)

Kuten edellisessäkin kilpailussa ei nytkään alumiinista tai muista kevyistä metalleista sekä nahasta valmistettuja esineitä oteta vastaan.

Ensimmäisellä sijalla kilpailussa on tällä kertaa tarve-esineiden sarja. Tarkoituksena on tällä tavoin saada aikaan käyttökelpoisia tarve-esineitä, samalla lisäten harrastusta niiden valmistyukseen ja parantaen niiden tekotapaa. Niinpä ovat palkinnotkin suurempia 1. sarjassa.

Kilpailun palkinnot ovat:

1. sarja

1. 1000 mk
2 kpl 2. 500 mk
5 '' 3. 200 mk
____________
yhteensä 3000 mk

2. sarja

1. 600 mk
2 kpl 2. 300 mk
4 '' 3. 100 mk
____________
yhteensä 1600 mk

3. sarja

1. 600 mk
2 kpl 2. 300 mk
4 '' 3. 100 mk
____________
yhteensä 1600 mk

Palkintojen yhteissumma on siis 6200 mk.

Jokaiseen esineeseen on lujasti kiinnitettävä lappu, missä ilmenee tekijän sotilasarvo, nimi, kp.osoite sekä esineen hinta, mikäli omistaja haluaa myydä sen. Lähetettävät esineet on pakattava erityisen huolellisesti, etteivät ne matkalla vahingoittuisi. Jos rikkoutumiia tapahtuu, eikä todellista syyllistä saada selville, korvataan esineet arviohintaan varoista. Myytäväksi tarkoitettujen esineitten hinnasta omistaja saa 80%. Loput 20% samoin kuin näyttelystä saadut nettotulot, luovutetaan Sotainvaliidien Veljesliitolle. Kun näyttely suljetaan, lähetetään esineet tai niistä saadut rahat asianomaisille. Jos esine tai siitä saatu raha halutaan lahjoittaa johonkin määrättyyn tarkoitukseen, on siitä etukäteen ilmoitettava esinettä seuraavassa lapussa. Huomautetaan erikoisesti, että näyttelyyn saa lähettää myökin oston tai lahjoituksen kautta saatuja esineitä, mutta on tällöin esineen tekijän nimi ehdottomasti mainittava.

Ulkopuolella kilpailun järjestetään näyttelyyn sarja, johon pyydetään lähettämään sellaisiakin esineitä, joiden tekijä ei ole tiedossa, mutta joilla voidaan edistää ja antaa virikkeitä ko. esineiden valmistamista varten.

Tarkemmat tiedot näyttelyä koskevista asioista, kuten näytteille lähetettävien esineiden lähetysajasta ja -osoitteesta yms. antavat yksikköjen valistusupseerit.

keskiviikko 19. kesäkuuta 2019

Karjalan Viesti 19.6.1943

Karjalan Viesti 76 vuotta sitten eli 19.6.1943:

Karjalan Viesti 19.6.1943, sivu 1

Karjalan Viesti 19.6.1943, sivu 2

Karjalan Viesti 19.6.1943, sivu 3. Sormi mukana pitämässä revennyttä kohtaa (se en ollut minä!!!) paikallaan.

Karjalan Viesti 19.6.1943, sivu 4


Päivän nosto: Rautaa kuparirahojen sijaan.

Viisipenniset kokonaan pois.


Tasavallan presidentti päätti eilen antaa eduskunnalle esityksen laiksi rahalain muuttamisesta. Esityksen mukaan markan, viidenkymmenen, kahdenkymmenenviiden ja kymmenen pennin rahat tultaisiin lyömään raudasta ja viiden pennin rahojen lyömisestä luovuttaisiin. 10 pennin koko tulisi samaksi kuin 25 pennin. Laki tyulisi olemaan voimassa vuoden 1945 loppuun, minkä jälkeen nykyisen rahalain säännökset tulisivat jälleen voimaan.

Karjalan Viesti 18.6.1943

Karjalan Viesti 18.6.1943:

Karjalan Viesti 18.6.1943, sivu 1.

Karjalan Viesti 18.6.1943, sivu 2.

Karjalan Viesti 18.6.1943, sivu 3.

Karjalan Viesti 18.6.1943, sivu 4.


Päivän nosto: Armeijan runokokoelma


Valmisteilla olevaa armeijan runokokoelmaa varten järjestettiin kevättalvella runokilpailu, jonka etusijoille päässeet runot herättivät sekä asiantuntijain että suuren yleisön keskuudessa merkittävää huomiota. Niinpä julkaisivat Suomen Kuvalehti ja Hakkapeliitta runot huomattavalla paikalla.

Armeijan runokokoelmasta on tarkoitus saada todella edustava ja laaja valikoima, joka mahdollisimman monipuolisesti ilmaisee vaikutelmia ja tunnelmia nykyisten sotiemme varrelta sekä antaa kuvan suomalaisen sotilaan elämästä niin taistelujen tuoksinassa kuin niiden rauhallisina väliaikoinakin. Teoksen ulkoasu on myöskin suunniteltu sen arvoa vastaavaksi ja lajissaan ensimmäisenä taistelevan armeijan taiteellisena tuotteena sen ilmestymisestä tulee epäilemättä muodostumaan näkyvä kirjallinen tapaus. Teoksen toimituskuntaan kuuluvat majuri Yrjä Vasama, luutn. Olavi Paavolainen ja sot. virk. MAtti Kurjensaari.

Nyt, kun parhaillaan tehdään kokoelman viimeistelytyötä, voidaan teokseen vielä sijoittaa runoja, jos ne lähetetään osoitteella 10. Kpk. 1011. Kuoreeen merkittävä sana "Runoja".

Karjalan Viesti 17.6.1943

Reilun vuoden tauon jälkeen postitukset Karjalan Viestistä 75 76 vuotta sitten jatkuvat, eli tässä Karjalan Viesti 17.6.1943:

Karjalan Viesti 17.6.1943, sivu 1.

Karjalan Viesti 17.6.1943, sivu 2.

Karjalan Viesti 17.6.1943, sivu 3.

Karjalan Viesti 17.6.1943, sivu 4.

Päivän poiminta: Ilmahälyytys Berliinissä


Berliinissä oli keskiviikon vastaisena yönä ilmahälytys, joka kesti 1.45:stä klo 2.19:ään. Mitään erikoista ei sattunut.